Marketing 101

Ang Bibliya ang Katibayan na Mayroong Diyos

, , ,
"Sapagka't ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal" "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." 1 Corinthians 14:33 ----------------- Marami…
Beach Watch

God as the Designer - The Watchmaker

, , ,
"Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang…
Light Equipment

Isang hamon mula sa isang naniniwala sa Diyos

, , ,
May humamon sa akin tungkol sa Diyos. Binigyan nya ako ng permiso na i-share ang usapan namin, sa kondisyon na hindi ko sasabihin ang pangalan nya. Eto ang hamon nya. Pinaliwanag nya sa akin na kahit anong paliwanag mo sa isang bulag, hindi…
Dilema ni Euthyphro Diagram

Kung walang Diyos, saan manggagaling ang moralidad?

, , , ,
Ayon sa kasulatan ng pilosopong si Plato, si Euthyphro, isang Athenian na propeta, ay tinanong ng pilosopong si Socrates: "Ang kabutihan ba ng Diyos ay mabuti dahil nanggaling ito sa Diyos? O ito ba ay mabuti dahil nagdudulot ito ng kabutihan?" Ito…
Humanist Voices interviews HAPI Vice-Chairperson

Humanist Voices interviews HAPI Vice-Chairperson

, ,
Humanist Voices is the official publication of International Humanist Ethical Youth Organization (IHEYO), bringing news and opinion from Humanists around the world. IHEYO is the youth section and non-profit umbrella of International Humanist…
superheroes | humanist alliance Philippines International

Members' Feedback About The HAPI Book: "From Superstition to Reason"

Humanist Alliance of the Philippines, International has published the first-ever HAPI book titled: From Superstition to Reason. The HAPI book contains trials and challenges of people in their journey to Humanism. The book also showcases different…

IN RETROSPECT: HAPI TREES YEAR 2

, , , ,
HAPI TREES Year 2- Sept 11, 2016 21 chapters in about 20 provinces nationwide stood up in solidarity to care for our mother nature, last September 11, 2016. Hundreds of volunteers had joined and planted thousands of trees, mangroves and…