HAPI General Assembly : Award for Excellence

, , , , ,
The HAPI General Assembly was tremendously successful in Bacolod, Philippines,  with fantastic and fabulous presentations of  Masskara fest and HAPI kids  dancing from Bacolod and topics galore that inspired the attendees from all over the…
Marketing 101

Ang Bibliya ang Katibayan na Mayroong Diyos

, , ,
"Sapagka't ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal" "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." 1 Corinthians 14:33 ----------------- Marami…
Beach Watch

God as the Designer - The Watchmaker

, , ,
"Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang…
HAPI on Martial Law 46

HAPI on Martial Law 46

, , ,
September 21, 1976, the day when democracy died. The Humanist Alliance Philippines, International as one of the humanists' organizations in the Philippines chose to commemorate the proclamation of Martial Law with indignation. HAPI officers…