counter apologetics

On Presuppositionalist Apologetics

By Alvin John Ballares / April 11, 2019 / 0 Comments

On Presuppositionalist Apologetics  by Ben Sackenheim Cincinnati, Ohio, United States April 8, 2019                   Many readers may not even be familiar with this term, but you will need to know it because if you are involved in the messy business of counterapologetics for long, you will eventually encounter it. Presuppositionalism is a drastically different method of […]

Read More
Marketing 101

Ang Bibliya ang Katibayan na Mayroong Diyos

By Dennis Pulido / October 17, 2018 / 0 Comments

“Sapagka’t ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal” “For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.” 1 Corinthians 14:33 —————– Marami sa ating gumagamit ng mga Bible verse para magpahayag ng mga makabibliyang […]

Read More
Beach Watch

God as the Designer – The Watchmaker

By Dennis Pulido / October 15, 2018 / 0 Comments

“Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan” “For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been […]

Read More
Light Equipment

Isang hamon mula sa isang naniniwala sa Diyos

By Dennis Pulido / October 11, 2018 / 0 Comments

May humamon sa akin tungkol sa Diyos. Binigyan nya ako ng permiso na i-share ang usapan namin, sa kondisyon na hindi ko sasabihin ang pangalan nya. Eto ang hamon nya. Pinaliwanag nya sa akin na kahit anong paliwanag mo sa isang bulag, hindi nya maiintindihan at malalamang may liwanag, kaya hindi maniniwala ang bulag na […]

Read More
Scroll to Top