atheism

Marketing 101

Ang Bibliya ang Katibayan na Mayroong Diyos

By Dennis Pulido / October 17, 2018 / 0 Comments

“Sapagka’t ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal” “For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.” 1 Corinthians 14:33 —————– Marami sa ating gumagamit ng mga Bible verse para magpahayag ng mga makabibliyang […]

Read More
Beach Watch

God as the Designer – The Watchmaker

By Dennis Pulido / October 15, 2018 / 0 Comments

“Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan” “For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been […]

Read More
Light Equipment

Isang hamon mula sa isang naniniwala sa Diyos

By Dennis Pulido / October 11, 2018 / 0 Comments

May humamon sa akin tungkol sa Diyos. Binigyan nya ako ng permiso na i-share ang usapan namin, sa kondisyon na hindi ko sasabihin ang pangalan nya. Eto ang hamon nya. Pinaliwanag nya sa akin na kahit anong paliwanag mo sa isang bulag, hindi nya maiintindihan at malalamang may liwanag, kaya hindi maniniwala ang bulag na […]

Read More
Dilema ni Euthyphro Diagram

Kung walang Diyos, saan manggagaling ang moralidad?

By Dennis Pulido / October 8, 2018 / 0 Comments

Ayon sa kasulatan ng pilosopong si Plato, si Euthyphro, isang Athenian na propeta, ay tinanong ng pilosopong si Socrates: “Ang kabutihan ba ng Diyos ay mabuti dahil nanggaling ito sa Diyos? O ito ba ay mabuti dahil nagdudulot ito ng kabutihan?” Ito ang tinatawag na Euthyphro’s Dilemma, o ang Dilema ni Euthyhpro. Suriin natin ang […]

Read More

HAPI participates in protest against Hereditary Religion

By Angelique / February 16, 2018 / 0 Comments

On January 21, 2018, atheists, secularists and humanists from all over the world protested against early and involuntary indoctrination of religions. International Day of Protest Against Hereditary Religion is observed yearly through an online forum by non-religious individuals and representatives of secular organizations. This year’s was hosted in a Google Hangouts session by Damien Marie […]

Read More

In the Name of

By Dwengster / October 14, 2017 / 0 Comments

In the Name of October 9, 2017 6:47 PM (+8 GMT) Bacolod City, Philippines There once was a zealous Christian and an atheist who one day were trying to rally on a point on which idea should prevail. The atheist provided a point on how he did things by following his moral obligations with the […]

Read More

My Journey from Church to Atheism

By Dwengster / September 18, 2017 / 0 Comments

My Journey from Church to Atheism (with a stop at Agnosticism along the way) by Robin Carr September 17, 2017 10PM (-8 GMT) Vancouver, British Columbia Visitors to Canada’s province of Quebec often feel they are in Europe when they find themselves immersed in French Canadian culture. Its two major cities, Montreal and Quebec City, […]

Read More

Existential Angst and Depression : Meaning and the Satisfying Life by Will Davidson, LMHC

By Hapi Editor / November 2, 2016 / 0 Comments

This November 26, 2016 from 1:00 – 7:00 pm at the Pearl Manila Hotel located in Taft-UN Avenue, Manila city, Will Davidson, MA, LMHC, will be conducting a lecture on “Existential Angst and Depression : Meaning and the Satisfying Life”. According to him, ‘one of the criticisms of Atheism is that a life without belief […]

Read More
Scroll to Top