Marketing 101

Ang Bibliya ang Katibayan na Mayroong Diyos

, , ,
"Sapagka't ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal" "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." 1 Corinthians 14:33 ----------------- Marami…
Beach Watch

God as the Designer - The Watchmaker

, , ,
"Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang…
Light Equipment

Isang hamon mula sa isang naniniwala sa Diyos

, , ,
May humamon sa akin tungkol sa Diyos. Binigyan nya ako ng permiso na i-share ang usapan namin, sa kondisyon na hindi ko sasabihin ang pangalan nya. Eto ang hamon nya. Pinaliwanag nya sa akin na kahit anong paliwanag mo sa isang bulag, hindi…
Dilema ni Euthyphro Diagram

Kung walang Diyos, saan manggagaling ang moralidad?

, , , ,
Ayon sa kasulatan ng pilosopong si Plato, si Euthyphro, isang Athenian na propeta, ay tinanong ng pilosopong si Socrates: "Ang kabutihan ba ng Diyos ay mabuti dahil nanggaling ito sa Diyos? O ito ba ay mabuti dahil nagdudulot ito ng kabutihan?" Ito…

In the Name of

, ,
In the Name of October 9, 2017 6:47 PM (+8 GMT) Bacolod City, Philippines There once was a zealous Christian and an atheist who one day were trying to rally on a point on which idea should prevail. The atheist provided a point on how…

My Journey from Church to Atheism

, ,
My Journey from Church to Atheism (with a stop at Agnosticism along the way) by Robin Carr September 17, 2017 10PM (-8 GMT) Vancouver, British Columbia Visitors to Canada’s province of Quebec often feel they are in Europe when…

Existential Angst and Depression : Meaning and the Satisfying Life by Will Davidson, LMHC

, , ,
This November 26, 2016 from 1:00 - 7:00 pm at the Pearl Manila Hotel located in Taft-UN Avenue, Manila city, Will Davidson, MA, LMHC, will be conducting a lecture on "Existential Angst and Depression : Meaning and the Satisfying Life". According…